Minął termin zgłaszania kandydatów do urzędu prezydenta miasta Zgierza. Do 27 października w Miejskiej Komisji Wyborczej zarejestrowano siedem komitetów wyborczych, które wystawiły swych przedstawicieli.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
W szranki stanęli reprezentanci wszystkich najważniejszych frakcji politycznych i samorządowych, którzy do 20 listopada będą zabiegać o głosy wyborców. Dzień później, podczas wyborów, okaże się, komu udało się uzyskać największe poparcie.

Poniżej przedstawiamy wszystkich tegorocznych kandydatów do urzędu w kolejności alfabetycznej.

Artur Dunin, 41 lat, ojciec 13-letniego Sebastiana i 6-letniego Maćka. Urodzony w Lublinie, dzieciństwo spędził w Łodzi. Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 13 lat mieszkaniec zgierskiej dzielnicy Chełmy. Pierwszą pracę podjął w 1994r. jako geodeta. Z polityką związany od 20 lat, najpierw jako członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego, od 2001 r. jako członek Platformy Obywatelskiej. W 2007 r. został posłem na Sejm. Zasiada w komisjach Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Złożył 54 interpelacje i 46 zapytań poselskich. Za największy sukces uważa swoich dwóch synów.

Paweł Dziemdziela, 32 lata, żonaty, tata 4-letniej Martyny. Urodzony w Łodzi, od 29 lat mieszka w Zgierzu. Absolwent Liceum Handlowego w ZS nr 1 im. J. Cezaka w Zgierzu. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszą pracę podjął w wieku 20 lat jako sprzedawca w hurtowni spożywczej. Przez 6 lat pracował w Urzędzie Skarbowym w Zgierzu, kolejne 6 na stanowisku komisarza skarbowego w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Łodzi. Od roku piastuje stanowisko dyrektora ds. handlowych i członka zarządu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi. Od 11 lat związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Od 6 lat przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Zgierzu. Uważa, że jego największym sukcesem jest szczęśliwa i kochająca rodzina, którą posiada.

Radosław Gajda, 43 lata, żonaty, tata 13-letniej Zuzanny i 6-letniego Juliana. Urodzony w Koszalinie, wychowany w Zgierzu. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowo ukończył też zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Kupieckiej. Pierwszą pracę podjął w wieku 23 lat jako nauczyciel w szkole podstawowej. Od 2001 roku związany z Prawem i Sprawiedliwością. Od czterech lat radny miejski, zasiada w komisjach statutowo-prawnej oraz budżetu i fianansów.

Mirosław Kolenda, 48 lat, rodowity zgierzanin, ma 18-letnią córkę i 15-letniego syna. Ukończył studia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie obronił tytuł magistra, inżyniera zootechnika. Jest prywatnym przedsiębiorcą. Firmę otworzył w wieku 21 lat. Od 2003 roku jest związany ze zgierskim Stowarzyszeniem Obywatelskim. Od 2004 roku przewodniczący rad osiedli Nowe, następnie Stare Miasto. Redaktor zgierskiej gazety "Bez Cenzury" oraz wiceprezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Łodzi. Największym sukcesem jest dla niego rodzina.

Stanisław Nowak, 51 lat, reprezentant Komitetu Wyborczego Narodowo-Katolicka Wspólnota Zgierza. Pomiędzy 2002 a 2006 rokiem był radnym miejskim. Był związany z Ligą Polskich Rodzin. Pełnił tam funkcję szefa Zarządu Powiatu Zgierskiego. Mimo prób nie udało nam się dotrzeć ani do kandydata, ani do osób, które go reprezentują, stąd znikoma liczba informacji na jego temat.

Jerzy Sokół, 54 lata, żonaty, ojciec 20-letniego Bartosza i 27-letniego Jakuba. Urodził się w Dąbrówce pod Zgierzem, od 15 lat mieszka na osiedlu Spacerowa. Absolwent Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył podyplomowe studia z zakresu informatyki na Politechnice Łódzkiej oraz Obronności Kraju w Wyższej Szkole Kupieckiej. Pierwszą pracę rozpoczął w wieku 24 lat jako nauczyciel. Był komendantem zgierskiego hufca ZHP, wicedyrektorem Zespołu Szkół nr 1 im. J. Stefana Cezaka oraz prezesem zgiersko-łęczyckiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od 1998 roku związany ze zgierskim samorządem, był radnym miejskim, od 2006 roku pełni honory prezydenta. Za swój największy sukces życiowy uważa stworzenie kochającej się rodziny. Jest przewodniczącym Fundacji na Rzecz Ochrony Obywateli.

Iwona Małgorzata Wieczorek, 43 lata, rodowita zgierzanka. Ma 18-letnią córkę i 10-letniego syna. Absolwentka zgierskiego LO im. Staszica. Jest doktorem nauk ekonomicznych, pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Jest opiekunem specjalności Zarządzenie Zasobami Ludzkimi, wykłada też dla studentów podyplomowych. Posiada prestiżowy Certyfikat Konsularny Lyońskiej Izby Handlowej. Wykładała na uczelniach w Paryżu i Dublinie. Od kilku lat nieformalnie związana z Polskim Stronnictwem Ludowym. Za największy życiowy sukces uważa wygraną walkę z rakiem. Od roku prowadzi kampanię społeczną wśród kobiet na rzecz badań mutacji genu BRCA1 odpowiedzialnego za nowotwór piersi i jajnika. Jej działalność popierają m.in. Anna Dymna i Anna Maria Jopek.